Gynekologi och obstetriker breborowicz pdf

Kolposkop är en viktig enhet i produktionen av en gynekolog, så innan de köper en professionell göra spaning. När du väljer en optisk enhet av denna modell, betala översyn systemfaktorer, som kostar & nbsp; är ingalunda & nbsp; Nbsp faktor viktigast &;. Du bör dock ha det alltför lågt pris kolposkop kan betyda låg kvalitet, som tar upp nedsättande situationer bild , strömavtagare instabilitet och brist på programvara för att enkelt bedöma det samlade visuella materialet.

Bildkvaliteten bör vara ett avgörande kriterium eftersom dagens optiska systemparametrar innehåller det högsta erkännandet när man köper en colposcope. Det är värt att ta en titt på linsproduktionens plats från en viss kolposkopisk modell och titta på huruvida det optiska systemet har flera zoomlägen och också så brett är fokuseringsområdet, dvs bildfokusering. Kolposkopens noggrannhet är ovanför ett extremt allvarligt element, varför strömavtagaren måste säkerställa en fri och enkel trend inom något område. En välbalanserad strömavtagare och användningen av pneumatiska manöverdon av hög kvalitet är ytterligare viktiga egenskaper hos rätt utrustning.

När det gäller kolposkoplampan var de gamla lamporna redan anakronistiska, men ljusets maximala kraft och möjligheten att justera den är fortfarande viktiga. Moderna dioder i LED-teknik har lägre energibehov, vilket förlänger lampans livslängd och tar bort risken att värma testfältet. Den sista väsentliga aspekten när man förvärvar en colposcope är produktens ergonomi, därför att på grund av den specifika karaktären hos en gynekolog måste alla funktioner hos den optiska enheten betjänas med en enda packning.