Typer av explosionssakra hus

Explosionsskydd är ett explosionsskydd som är ett av de viktigaste livet i zoner som hotas av en sådan explosion. I syfte att förebygga tändning eller brand, bör ett lämpligt explosionsskyddssystem utvecklas. Dessa lösningar kommer främst att användas i alla zoner som riskerar brand i något system.

Samtidigt behandlas de diskuterade metoderna överallt där det finns explosivt damm inom sektorn. Explosionsskyddssystemet styrs i första hand av den faktor som undertrycker en explosion. Denna process består i första hand i studien av explosionens första steg. Använd sedan en åtgärd vars prioritet kommer att vara att eliminera explosionen i en viss apparat. Till följd av detta överförs explosionen inte och undertrycks samtidigt efter tändning. Allt detta gör att elden inte sprids. Den diskuterade saken är den enda av de vanligaste metoderna för skydd mot explosion, och om den når den nu kommer den att skyddas mot dess konsekvenser. Det minskar explosionsprodukterna. Denna period fokuserar på ämnen som släckcylindrar, tryckgivare, optiska sensorer, dammsensorer och kontrollpaneler. Andra gången är att lindra explosionen. Denna process består huvudsakligen av utsläpp av explosionseffekterna utanför den skyddade enheten. Som ett resultat återgår trycket i anordningen till rätt nivå. Dekompressionssystemen innefattar dekomprimeringspaneler, flikar med en självstängande enhet och & nbsp; flamlösa lindningssystem. Det här steget i förebyggnadsskyddssystemet är explosionsens urkoppling. Så det finns en plan att avbryta explosionen. Hans projekt är i första hand nedläggningen av rörledningar och kanaler. Varför? Först och främst, eftersom de två tidigare metoderna eliminerar endast effekterna av eld. Emellertid kan några återstående effekter av explosionen passera genom rören och kanalerna, vilket kan resultera i sekundära explosioner, även svårare i effekterna. Därför skapar avstängningssystemet på det punktet förebyggandet av de redan nämnda sekundära explosionerna. Dessa är till exempel cylindrar med släckningselement, avstängningsventiler, avstängningsventiler, explosionsavstängningssystem, ljusflikar plus hela.